Odpowiedzialny sąsiad

EGGER aktywnie uczestniczy w rozwoju regionów, w których działa. Budowa fabryki w Biskupcu, która rozpoczęła sie w październiku 2017 roku, będzie pierwszym krokiem w tym kierunku w województwie warmińsko-mazurskim. Po wybudowaniu zakładu w regionie powstało ponad 450 bezpośrednich oraz kolejnych 600 pośrednich miejsc pracy w lokalnych firmach.

Ponadto, inwestycja w Biskupcu przyczyni się do aktywizacji gospodarczej regionu. Doświadczenie EGGER w budowie nowych fabryk w różnych regionach Europy pokazuje, że nowe inwestycje mają pozytywny wpływ na rozwój:

  • usług cateringowych,
  • usług związanych z zakwaterowaniem,
  • sektora budowlanego i usług świadczonych przez dostawców budowlanych,
  • branży obsługi technicznej,
  • usług transportowych,
  • tłumaczeniowych.

Nowy zakład zwiększy atrakcyjność inwestycyjną regionu, co może zapewnić dodatkowe dochody dla budżetu gminy.

Każda społeczność ma inne oczekiwania i problemy, dlatego EGGER zawsze stara się słuchać potrzeb lokalnej społeczności i brać je pod uwagę przy planowaniu swoich działań w regionie. Firma aktywnie współpracuje z lokalnymi i regionalnymi władzami prowadząc działania na rzecz lokalnej społeczności.

EGGER stale podejmuje działania mające na celu edukację i rozwój mieszkańców. W regionach, w których działa, firma prowadzi programy edukacyjne w szkołach, sponsoruje regionalne inicjatywy, a także organizuje własne wydarzenia.

Przykładem takich działań jest projekt „EGGER runs”. W ramach tej inicjatywy, za każdy kilometr przebiegnięty przez pracownika, firma przeznacza fundusze dla lokalnych organizacji charytatywnych. EGGER zachęca pracowników do biegania poprzez zapewnienie im ubrania sportowego oraz refundując opłaty za udział w zorganizowanych biegach.

EGGER wspiera społeczność lokalną, w obszarze działań społecznych, edukacyjnych i ochrony środowiska, szczególnie w tych projektach, z których bezpośrednio korzystają mieszkańcy regionu.

Information PDF


EGGER Group 2021 | Imprima