Opis inwestycji

Fabryka jest zlokalizowana poza Biskupcem, w kierunku południowo-wschodnim od miasta. Jest to 19 zakład Grupy EGGER w Europie i pierwszy w Polsce. Szacunkowa wartość inwestycji EGGER w Biskupcu to ponad miliard złotych.

Pierwsza polska fabryka Grupy EGGER będzie produkować około 650 000 metrów sześciennych płyt wiórowych rocznie wykorzystując bezpieczne i najnowocześniejsze technologie. W zakładzie EGGER stworzono ponad 450 bezpośrednich nowych miejsc pracy. W wyniku inwestycji powstało także dodatkowe 600 pośrednich miejsc pracy stworzonych przez partnerów biznesowych oraz lokalne małe i średnie przedsiębiorstwa.

Fabryka w Biskupcu będzie miała kluczowe znaczenie dla Grupy EGGER w tej części Europy. Produkcja będzie skoncentrowana głównie na płytach wiórowych przeznaczonych dla przemysłu meblarskiego. To długoterminowy projekt zaplanowany na kilka następnych pokoleń.

Fabryka, poza stworzeniem nowych miejsc pracy, zwiększy atrakcyjność regionu dla innych inwestorów. Jest to najnowocześniejsza fabryka w całej Grupie EGGER wyposażona w najnowsze maszyny i technologie, które zapewniają wysoki poziom ochrony środowiska i bezpieczeństwo pracy.

Zakład jest zlokalizowany na terenie przy skrzyżowaniu dróg krajowych nr 16 i 57. Lokalizacja inwestycji spełnia wszystkie wymogi dotyczące odległości od miast i budynków mieszkalnych. Wielkość działki przeznaczonej pod inwestycję wynosi 85 hektarów.

Rozpoczęcie budowy fabryki nastąpiło w 2017 roku. Zakład rozpoczął produkcję 28 czerwca 2019 roku.

Fabryka została podzielona na kilka głównych części, takich jak składowisko drewna, obszar produkcyjny, teren do dalszej obróbki, magazyn produktów oraz budynki administracyjne. Umiejscowienie różnych części zakładu zostało wybrane w taki sposób, aby zminimalizować wpływ fabryki na otoczenie i środowisko naturalne.Przykładowo, dźwięk pochodzący z segmentu produkcji będzie wyciszony przez magazyn i składowisko drewna.

 


EGGER Group 2022 | Imprima