Pytania i odpowiedzi

INFORMACJE OGÓLNE O INWESTYCJI EGGER

Czym zajmuje się spółka EGGER?

Firma EGGER założona została w 1961 r. przez Fritza Eggera. Swoją pierwszą fabrykę płyt wiórowych otworzył on w St. Johann w Tyrolu, kładąc w ten sposób podwaliny pod pełną sukcesów historię firmy EGGER. Jesteśmy dostawcą pełnego asortymentu produktów dla przemysłu meblarskiego, budownictwa drewnianego, branży projektowania wnętrz i sektora laminatów podłogowych. Mamy dziewiętnaście fabryk w ośmiu krajach europejskich i w Ameryce Południowej, około 9600 pracowników.

EGGER to duża, pełna energii, międzynarodowa firma rodzinna. Oznacza to, że wśród naszych pracowników są przedstawiciele około 60 różnych narodowości pracujący w 19 zakładach i 26 biurach sprzedaży na całym świecie.

Naszą misją jest „Więcej z drewna”. Wierzymy, że drewno powinno być traktowane z szacunkiem. W związku z tym poważnie podchodzimy do kwestii odpowiedzialności za ludzi i środowisko. Prowadzenie działalności biznesowej w zrównoważony sposób jest u nas na porządku dziennym.

Jakie produkty oferuje firma EGGER?

Produkty firmy EGGER można znaleźć wśród wyposażenia przestrzeni zarówno publicznych, jak i prywatnych np.: kuchni, łazienek, sypialni, biur, hoteli oraz sklepów. Produkujemy pełny asortyment produktów dla branży meblowej i wyposażenia wnętrz: różnego rodzaju płyty wiórowe, płyty MDF, płyty HDF, płyty komórkowe. Oferujemy także produkty budowlane: szeroki asortyment płyt OSB, płyt wiórowe pióro-wpust OSB, nieprzepuszczające pary wodnej i odporne na wilgoć płyty pilśniowe i cięte drewno. Ponadto w naszej ofercie znajdują się wysokiej jakości podłogi laminowane.

Czy firma EGGER ma już w Polsce jakieś fabryki?

Fabryka w Biskupcu jest pierwszym zakładem EGGER w Polsce i dziewiętnastym zakładem w ramach grupy EGGER. Z biznesowego punktu widzenia będzie kluczową fabryką w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W Europie mamy siedemnaście zakładów: w Austrii, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Rosji i Turcji oraz jeden w Argentynie.

Jakie produkty będą wytwarzane w fabryce?

Produkcja koncentrować się będzie na płytach wiórowych. Część towarów, jakie będą produkowane w fabryce, to surowe płyty wiórowe. Znaczna część naszej produkcji uzupełniana będzie papierem dekoracyjnym i innymi rodzajami wykończeniowych produktów papierowych, jakie produkujemy w ramach Grupy.

Kiedy planowane jest rozpoczęcie produkcji w Biskupcu?


Obecnie jesteśmy na końcowym etapie procedury uzyskiwania pozwoleń i mamy nadzieję, że uda nam się rozpocząć produkcję w drugim kwartale 2019 roku.

Jaki jest powód opóźnienia w rozpoczęciu produkcji?


W naszych planach zakładaliśmy, że będziemy w stanie uruchomić produkcję na przełomie 2018/2019 roku. Jednak zakończenie robót budowlano-montażowych oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń zajęło nam nieco więcej czasu niż oczekiwano. Obecnie jesteśmy na etapie prac wykończeniowych na poszczególnych obiektach, przeprowadzamy kontrole poszczególnych instalacji, a jednocześnie nasz wniosek o pozwolenie zintegrowane (IPPC) jest w okresie konsultacji społecznych.

Jaki jest koszt inwestycji?

Szacowana wartość inwestycji w Biskupcu to około 1 miliard złotych.

Na ile lat zaplanowana jest inwestycja? Jak długo firma EGGER zamierza prowadzić działalność w Biskupcu?

W EGGER myślimy do przodu. Fabryka w Biskupcu będzie kluczową fabryką w tej części Europy. W związku z tym, jest to długofalowa inwestycja, która według planów funkcjonować będzie przez kilka przyszłych pokoleń.

Czy inwestycja będzie mieć negatywny wpływ na atrakcyjność turystyczną regionu?

Fabryka w Biskupcu nie będzie mieć negatywnego wpływu na rozwój turystyki w regionie. Inwestycja pozostanie bez wpływu na największe atrakcje turystyczne regionu, czyli na środowisko i krajobraz. Kilka naszych fabryk w innych krajach znajduje się w atrakcyjnych turystycznie okolicach, jak na przykład nasza siedziba główna w St. Johann w austriackim Tyrolu. Przez wiele lat swojego istnienia fabryka w Austrii nie wpływała na rozwój turystyki w regionie. Miała natomiast wpływ na rozwój gospodarczy tej części Austrii.

Czy firma będzie zarejestrowana w Biskupcu i z tego tytułu będzie płaciła tu podatki?

Tak firma jest już zarejestrowana w Biskupcu i będzie płaciła podatki na rzecz Gminy Biskupiec.

Co przeważyło, że zdecydowali się Państwo na inwestycje w Biskupcu?

Wybór Biskupca jako lokalizacji dla fabryki EGGER został poprzedzony kompleksową analizą dostępnych terenów inwestycyjnych w Polsce.

Biskupiec zaoferował doskonały dostęp do dobrze rozwiniętej infrastruktury transportowej, zarówno drogowej, jak i kolejowej, gwarantując odpowiednie parametry przewozu ładunków. Jest to kluczowe zagadnienie, które ma znaczący wpływ na funkcjonowanie fabryki. Zakład znajduje się obok dwóch dróg krajowych oraz w sąsiedztwie sieci kolejowej. Jest to bardzo istotne w kwestiach transportowych.

Ponadto, potencjał lokalnej siły roboczej i doświadczenie społeczności w przetwórstwie drewna były kolejnym atutem regionu. Mieszkańcy znają wartość drewna jako naturalnego zasobu. EGGER jest przekonany, że w regionie żyje wielu utalentowanych ludzi. Firma chce pomóc im rozwijać swoje umiejętności i kompetencje.

Skąd EGGER będzie pozyskiwał surowe drewno do produkcji, po uruchomieniu fabryki w Biskupcu?

Fabryka w Biskupcu będzie zużywać od około 470.000 do 500.000 ton czystego, suchego drewna rocznie. Od 20 do 30 procent materiału do produkcji, opisanego powyżej, zostanie pozyskane z regionalnego przemysłu drzewnego, głównie z tartaków. Łączna przewidywana kwota pozyskania materiałów drzewnych z polskich lasów wynosi od 30 do 40 proc. Jednym z głównych celów firmy będzie pozyskanie okrągłego drewna niskiej jakości, które nie nadaje się do produkcji papieru, tartacznictwa i przemysłu drzewnego. EGGER rozważa również import surowca drzewnego z krajów sąsiadujących. Około 30% materiału użytego w produkcji będzie pochodziło z recyklingu drewnianych produktów zebranych regionie w dużych polskich miastach (np. w Warszawie i Gdańsku).

Jak wynika z analiz firmy, w odległości około 200 km od fabryki roczna ilość przyrostu drewna wynosi od 2 do 2,5 miliona ton suchej masy. Inwestor podkreśla, że Polskie Lasy Państwowe są jedną z zarządzanych w najbardziej transparenty sposób instytucji tego rodzaju w Europie.

 

ZATRUDNIENIE

Ile nowych miejsc pracy zostanie utworzonych po uruchomieniu fabryki w Biskupcu? Kiedy zostanie uruchomiona rekrutacja?

Inwestycja EGGER w Biskupcu stworzy około 400 nowych miejsc pracy. Przygotowujemy proces rekrutacyjny, który zostanie całkowicie wdrożony w 2018 i 2019 roku.

Podczas rozmów z władzami lokalnymi, EGGER zadeklarował minimum 50% miejsc pracy dla Polaków – proszę podać na podstawie jakiego przepisu to będzie zapewnione?

Deklaracja zatrudnienia w fabryce EGGER w Biskupcu minimum 50% pracowników polskiego pochodzenia została uzgodniona z lokalnymi władzami. Zostanie wdrożona w planowanym procesie rekrutacyjnym. EGGER planuje zatrudnić Polaków, przede wszystkim z Biskupca i regionu. Warto zaznaczyć, że wszystkie fabryki EGGER posiadają międzynarodową kadrę, ponieważ firma ta ma charakter globalny. Ostatecznie zakładamy, że procent Polaków zatrudnionych w zakładach EGGER, będzie wyższy.

Jakie przewidujecie Państwo średnie wynagrodzenie brutto dla 400 nowych pracowników? Czego mogą się spodziewać EGGERa jako nowego pracodawcy?

W każdym projekcie, EGGER stawia sobie za strategiczny cel, zostanie najbardziej atrakcyjnym pracodawcą w regionach, w których spółka funkcjonuje. Ta zasada odnosi się nie tylko do wynagrodzenia, ale także pakietu benefitów i świadczeń pozapłacowych dla zatrudnionych.

Firma stale inwestuje w pracowników i oferuje uczciwe, stabilne i długoterminowe możliwości zatrudnienia. Ponadto, firma docenia znaczenie indywidualnego rozwoju pracowników i oferuje atrakcyjne możliwości poszerzania umiejętności zawodowych i rozwoju kariery.

Czy wszyscy planowani pracownicy będą pracowali na etatach?

Firma będzie stosować wszystkie legalne formy zatrudnienia, w zależności od charakteru stanowiska, preferencji kandydata na pracownika oraz wewnętrznych standardów firmy. Niemniej, firma dopełni porozumienia z gminą, dotyczącego stworzenia 400 pełnoetatowych stanowisk pracy w fabryce.

Czy firma przeprowadzi szkolenie wprowadzające i przygotowujące pracowników do pracy w fabryce?

Nasi pracownicy odbywają kurs szkoleniowy, który daje im niezbędną wiedzę i umiejętności wymagane do pracy w fabryce. Obejmuje on szkolenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Na pierwszym etapie działalności naszej fabryki sesje szkoleniowe prowadzić będą doświadczeni pracownicy, w tym osoby zajmujące stanowiska kierownicze, z innych zakładów EGGER. W ten sposób przekażemy naszą wiedzę i doświadczenia zdobyte w ramach grupy lokalnym pracownikom fabryki w Biskupcu.

Od kiedy będzie można ubiegać się o pracę?

Jesteśmy w trakcie procesu rekrutacji pracowników do zakładu w Biskupcu. Szczegółowe informacje przekazujemy mieszkańcom regionu poprzez infopointy oraz www.pracuj.pl. Otwarcie fabryki i rozpoczęcie produkcji planujemy na wiosnę 2019 roku i właśnie wtedy obsadzana będzie większość nowych etatów. Zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu, zapraszamy do przesłania CV na adres e-mail: recruitment.pl@egger.com.

Mówiliście Państwo, że do 400 bezpośrednich miejsc pracy w nowej fabryce, dodatkowo zostanie stworzonych 600 pośrednich nowych stanowisk, dzięki tej inwestycji. Jakiego rodzaju to będą stanowiska?

Fabryka przyczyniać się będzie pośrednio do gospodarczej aktywizacji regionu, w tym rozwoju usług cateringowych, usług związanych z zakwaterowaniem, sektora budowlanego i dostawców budowlanych, branży obsługi technicznej, usług transportowych i tłumaczeniowych. 

 

ŚRODOWISKO NATURALNE

Jaki wpływ na środowisko będzie mieć planowana inwestycja?

W fazie operacyjnej inwestycja nie będzie mieć negatywnego wpływu na środowisko. Obliczenia i analizy przeprowadzone w trakcie przygotowania raportu z oceny oddziaływania na środowisko, które trwało ponad rok, wskazują, że inwestycja spełnia wszystkie wymogi i standardy środowiskowe wymagane w Polsce i Unii Europejskiej.

Produkcja w naszych zakładach odbywa się w cyklu zamkniętym, tym samym promując filozofię zrównoważonego rozwoju. CO2 krąży w zamkniętym obiegu w przeciągu całego procesu produkcyjnego. W ten sposób możemy pozyskać energię w sposób przyjazny dla środowiska i ograniczyć koszty jej transportu.

 Jaki wpływ na jakość wód powierzchniowych i gruntowych będzie mieć inwestycja?

Jako firma działająca w branży przetwórstwa drewna w procesie produkcyjnym wykorzystujemy wodę. Rozwiązania technologiczne zastosowane w nowym zakładzie zgodnie z dokumentami referencyjnymi w sprawie najlepszych dostępnych technik (Best Available Techniques - BAT)  sprawią, że oczyszczanie wody będzie maksymalnie wydajne, umożliwiając w ten sposób ochronę środowiska i jakości wód powierzchniowych i gruntowych. Inwestycja spełnia wszystkie polskie wymagania prawne, a także sugestie i wskazówki otrzymane od RDOŚ w Olsztynie, włączając te dotyczące oczyszczalni ścieków w Biskupcu.

Jaki będzie poziom hałasu generowanego przez fabrykę?

Szczegółowe badanie poziomu hałasu przeprowadzone zostało w ramach przygotowania raportu z oceny oddziaływania na środowisko w trakcie przygotowawczej procedury środowiskowej. Wpływ hałasu generowanego przez nowy zakład oceniony został w trakcie przeprowadzonych badań, a zmierzony poziom hałasu mieścił się we wszystkich określonych przepisami granicach.

W jaki sposób planowana inwestycja przyczyni się do możliwego wzmożenia ruchu drogowego w Biskupcu?

Przy wyborze lokalizacji inwestycji wzięto pod uwagę również infrastrukturę transportową. Infrastruktura drogowa i kolejowa w pobliżu terenu inwestycji pozwoli zminimalizować wpływ inwestycji na ruch drogowy na obszarach mieszkaniowych. Surowce i produkty końcowe przewożone będą samochodami ciężarowymi drogą S16 oraz koleją.

Jaka będzie dokładna wysokość komina w fabryce?

Dokładna wysokość komina w fabryce EGGER to 50 m wysokości, co zostało wskazane w raporcie środowiskowym oraz co jest zgodne z polskimi regulacjami w tym zakresie.

Czy woda wykorzystywana w fabryce przyczyniać się będzie do skażenia jeziora Kraksy?

Do jeziora Kraksy nie będą odprowadzane żadne ścieki przemysłowe ani komunalne. Woda deszczowa zgromadzona na terenie zakładu przechowywana będzie w zbiornikach przeciwpożarowych i wykorzystywana do celów produkcyjnych w zakładzie. W sytuacji gdy poziom wody w zbiornikach osiągnie maksymalny poziom, woda zostanie poddana oczyszczeniu w separatorach substancji ropopochodnych i dopiero po takim oczyszczeniu zostanie odprowadzona do jeziora. Jakość wody deszczowej odprowadzanej do zbiorników, a następnie do jeziora Kraksy będzie dokładnie sprawdzana, zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto ze względu na planowane odprowadzanie wody deszczowej do jeziora stan wody w jeziorze Kraksy poddawany będzie okresowej kontroli, zarówno przed rozpoczęciem inwestycji, jaki i po rozpoczęciu budowy.

Jaki wpływ planowana inwestycja będzie mieć na gatunki roślin i zwierząt oraz na obszary objęte ochroną w ramach programu Natura 2000?

W trakcie wybierania najlepszej możliwej lokalizacji nowego zakładu oraz trwającego ponad rok przygotowania Raportu z oceny oddziaływania na środowisko istniejące na tym terenie gatunki roślin i zwierząt zostały skatalogowane i były monitorowane. Zakład zaprojektowany został w taki sposób, aby zminimalizować wpływ projektu na środowisko. W rezultacie inwestycja nie będzie zakłócać funkcjonowania środowiska naturalnego. Fabryka zlokalizowana będzie poza obszarem specjalnej ochrony programu Natura 2000.

Czy na terenie inwestycji powstanie spalarnia śmieci?

Na terenie inwestycji nie powstanie spalarnia śmieci komunalnych. Elementem zakładu EGGER w Biskupcu będzie kotłownia do współspalania biomasy czyli instalacja, która będzie wykorzystywała biomasę odpadową pochodzącą głównie z procesów produkcyjnych prowadzonych w zakładzie. Kotłownia będzie produkować ciepło przemysłowe wykorzystywane wyłącznie na potrzeby własne zakładu produkcyjnego EGGER.

Jakie rodzaje materiałów oraz w jakich ilościach będą spalane w kotłowni do współspalania biomasy?

W generatorze gorącego gazu HGG (55 MW), w procesie współspalania odpadów (wymienionych poniżej i biomasy), będą spalane:

  • biomasa (drewno w kawałkach) w ilości 44 830 Mg/rok (spalana na ruszcie)
  • pył szlifierski (odpad o kodzie 03 01 05) w ilości 14 000 Mg/rok (spalanie w dyszach wtryskowych)
  • pył z przesiewania warstwy środkowej MS (odpad o kodzie 03 01 05)
    w ilości 16 000 Mg/rok (spalanie w dyszach wtryskowych)
  • pył z przesiewania warstwy wierzchniej DS (odpad o kodzie 03 01 05) w ilości 8 683 Mg/rok (spalanie w palniku wielopaliwowym)
  • pył z przesiewania drewna poużytkowego, z obiektu 102 (odpad o kodzie 19 12 07)
    w ilości 2119 Mg/rok (spalanie w dyszach wtryskowych)
  • gaz ziemny w ilości 170 000 Nm3 (spalanie w palniku wielopaliwowym).

Czy będziecie Państwo kupować materiały z zewnętrz do spalania w kotłowni do współspalania biomasy?

Spalanie będzie się odbywało w generatorze gorącego gazu HGG (55 MW), w procesie współspalania odpadów i biomasy.

Od dostawców zewnętrznych będziemy kupować biomasę oraz gaz ziemny. Natomiast drewno poużytkowe, z którego pył będzie współspalany, ma pochodzić z terenowych punktów zbierania i przetwarzania odpadów drzewnych (Timberpaki), prowadzonych przez EGGER oraz od wyselekcjonowanych dostawców.

Czy konsolidacja wniosku o pozwolenie zintegrowane oznacza rozszerzenie listy dopuszczonych do spalania materiałów?

Nie. Oprócz powstającego w wyniku procesu produkcyjnego pyłu (z procesu przesiewania warstwy środkowej i wierzchniej, z procesu przesiewania drewna poużytkowego oraz
z procesu szlifowania) w HGG wykorzystywana będzie jedynie czysta biomasa (naturalny materiał pochodzący z gospodarki leśnej) oraz gaz ziemny.

EGGER ma 19 fabryk w Europie (w tym dwie w Rosji). Dlaczego tylko część z nich ma certyfikat ISO 14001, gwarantujący spełnianie norm Unii Europejskiej w sensie ochrony środowiska?

Naszym celem jest wdrożenie systemu zarządzania (ISO 14001) jako standard całej Grupy EGGER. Do tej pory mamy 13 certyfikowanych fabryk i pracujemy nad wdrożeniem normy ISO 14001 w każdej fabryce EGGER.

Czy nowa fabryka w Biskupcu będzie posiadała certyfikat ISO 14001?

EGGER planuje wdrożyć standard ISO 14001 w fabryce w Biskupcu, najszybciej jak to możliwe po rozpoczęciu fazy produkcyjnej.

Jakie filtry będą zastosowane w fabryce EGGER do ochrony powietrza przed niebezpiecznymi emisjami? Jakiej technologii użyjecie w zakładzie w Biskupcu?

Nasza firma, stosuje we wszystkich fabrykach EGGER różne rodzaje filtrów zaprojektowanych specjalnie do różnych procesów produkcyjnych i dostosowanych do różnych rodzajów emisji, na przykład: mokre elektro filtry, suche elektro filtry, filtry cyklonu, filtry przewodów, maty filtrujące. Nowa fabryka EGGER w Biskupcu przez wiele lat będzie najnowocześniejszym zakładem w całej Grupie EGGER. Fabryka będzie wyposażona w najlepsze dostępne techniki (Best Available Techniques, BAT), co oznacza, że firma będzie korzystać z najbardziej efektywnych i zaawansowanych maszyn, instalacji, rozwiązań technologicznych, czy metod działania. Wszystkie te aktywności mają na celu ograniczenie emisji i oddziaływania zakładu na środowisko.

Czy firma wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu drewna?

W EGGER inwestujemy w technologie oszczędzania zasobów, a w procesie produkcyjnym uwzględniamy recykling drewna. Do 30% drewna wykorzystywanego w naszych płytach wiórowych pochodzi z procesu recyklingu. Dzięki tej nowej technologii wykorzystania materiałów z recyklingu drewna jako surowego materiału, chronimy cenne zasoby leśne i dajemy drewnu nowe życie.

Aktualności
17.10.2019
Dni otwarte EGGER Biskupiec Czytaj więcej

EGGER Group 2019 | Imprima