Standardy technologiczne i środowiskowe

Nowa fabryka EGGER w Biskupcu przez wiele lat będzie najnowocześniejszym zakładem w całej Grupie EGGER. Fabryka została wyposażona w najlepsze dostępne techniki (Best Available Techniques, BAT), co oznacza, że firma korzysta z najbardziej efektywnych i zaawansowanych maszyn, instalacji, rozwiązań technologicznych, czy metod działania. Wszystkie te aktywności mają na celu ograniczenie emisji i oddziaływania zakładu na środowisko.

Ochrona środowiska i zrównoważone wykorzystanie surowców są niezwykle ważne dla EGGER. Inwestor doskonale zdaje sobie sprawę, że region Warmii i Mazur to „Zielone Płuca Polski”, dlatego firma zwraca szczególną uwagę na jakość powietrza w okolicy inwestycji. W związku z tym, fabryka została wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt ograniczający emisję zanieczyszczeń do powietrza.

Znaczna część fabryk EGGER znajduje się w regionach atrakcyjnych turystycznie w innych krajach Europy, na przykład główna siedziba firmy w St. Johann w Tyrolu w Austrii. Od początku swojego funkcjonowania zakład w Austrii ma neutralny wpływ na środowisko oraz atrakcyjność turystyczną regionu. To samo dotyczy pozostałych 18 fabryk EGGER.

Podejmując szereg działań wspierających mieszkańców regionów, w których działa, firma jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności. Jednocześnie, fabryki EGGER pozytywnie wpływają na rozwój gospodarczy regionów, w których funkcjonują.

Zakład jest najnowocześniejszą fabryką EGGER nie tylko w zakresie ograniczonego wpływu na środowisko naturalne, ale także w kwestii produkcji oraz bezpieczeństwa pracowników. Dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii praca w fabryce EGGER jest bezpieczna. Znaczna część produkcji jest zautomatyzowana.


EGGER Group 2021 | Imprima