Środki z programu EGGER Biega dla OSP Biskupiec

W miesiącu luty 2020r. podsumowaliśmy kolejny rok funkcjonowania programu działającego w całej Grupie EGGER – EGGER Runs (Egger biega). W ciągu całego roku 23 naszych współpracowników wzięło udział w wielu biegach,  przebiegło łącznie prawie 1300 kilometrów. Wysiłek ten przyniósł kwotę 6460 Euro, które mieliśmy do dyspozycji na cele charytatywne.

Podczas spotkania pracowników, którzy gromadzili przez cały sezon kilometry, zdecydowano, iż cześć zebranych środków zostanie przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej w Biskupcu.

Udało się tego dokonać na początku maja, Magdalena Roicka– przedstawicielka EGGER Biskupiec, która wzięła udział w największej liczbie biegów, przekazała na ręce Prezesa OSP Biskupiec Jana Socha oraz Naczelnika OSP Arkadiusza Socha symboliczny czek na kwotę 7400 zł. Kwota ta została  przeznaczona na zakup dwóch zestawów aparatów powietrznych, niezbędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Aparaty te stanowią  środek ochronny układu oddechowego strażaka.

Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc lokalną straż pożarną. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pracy lokalnych strażaków oraz że w przyszłości będziemy kontynuować współpracę w zakresie działań, które oni realizują.

 

Zespół EGGER Biskupiec,

Zdjęcia: Patryk Kalkowski, EGGER Biskupiec

Images

Aktualności
03.02.2021
Pierwszy pociąg wysłany z Biskupca Czytaj więcej

EGGER Group 2021 | Imprima