Oferty Pracy

Zatrudniamy 8,200 pracowników w 17 fabrykach zlokalizowanych w 7 krajach na świecie, co czyni nas silnym zespołem.

W naszej pracy kładziemy nacisk na:

 • Działanie zamiast mówienia.
 • Stabilność która pozwola nam na rozwój.
 • Satysfakcję z dostarczania tego o czym mówimy.

Nie szukamy tylko pracowników, szukamy ludzi, którzy podzielą nasze wartości.

Elektryk

Obowiązki:

 • Utrzymanie maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych w obszarze elektryki
 • Montowanie maszyn i elementów elektrycznych zgodnie z wymaganiami
 • Raportowanie wykonanych zadań
 • Instalacja maszyn i linii produkcyjnych
 • Zgłaszanie problemów elektrycznych i rozwiązywanie ich we właściwym
  czasie

Oferujemy:

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój osobisty
 • Dynamiczne i zróżnicowane stanowisko pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe (Elektryka, Elektromechanika)
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wiedza techniczna
 • Dobre umiejętności organizacyjne
 • Umiejętność obługi komputera
 • Znajomość języka angielskiego / niemieckiego uważana będzie za dodatkowy atut
 • Zdolności komunikacyjne
 • Umiejetność pracy w zespole
 • Otwartość i zdolność rozwiązywania problemów

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel
Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com
rekrutacja@egger.com

Specjalista ds. BHP i Ochrony Środowiska

Nasze wymagania:

 • Wykształcenie techniczne lub kierunkowe
 • Istotne doświadczenie we wdrażaniu dużych projektów
 • Bardzo dobra znajomość przepisów BHP i prawa ochrony środowiska
 • Dobra znajomość obsługi komputera (MS Office itp)
 • Dobra lub komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • Aktywne nastawienie
 • Zdolności organizacyjne i komunikacyjne, umiejętność pracy zespołowej

Oferujemy:

 •  Kompleksowy program wdrożenia
 •  Ciągły rozwój osobisty
 •  Dynamiczne i zróżnicowane stanowisko pracy

Twoje obowiązki:

 • Pomoc w wypracowywaniu nowych procedur odnośnie bezpieczeństwa i
  higieny pracy oraz norm ochrony środowiska
 • Wdrażanie procedur BHP i norm ochrony środowiska
 • Pomoc w kontaktach z władzami w sprawach wymaganych prawem
  pozwoleń oraz z innymi organizacjami mającymi realny lub potencjalny
  wpływ na wdrażanie projektów
 • Wdrażanie uzgodnionych postanowień
 • Identyfikacja zagrożeń występujących w ramach procesów,
  i proponowanie rozwiązań

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel
Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com
rekrutacja@egger.com

Specjalista IT

Nasze wymagania:

 • Gruntowna wiedza w zakresie IT
 • Gruntowna znajomość sieci informatycznych (LAN)
 • Gruntowna znajomość obsługi sprzętu (Thin-Client, Fat-Clients, drukarki itp.)
 • Dobra znajomość oprogramowania Microsoft
 • Dobra znajomość języka angielskiego (główny język komunikacji w Grupie)
 • Mile widziana wiedza w zakresie technologii sprzętowej i oprogramowania
 • Mile widziana znajomość technologii telefonicznej VoIP
 • Otwarość i życzliwość
 • Koleżeńskie nastawienie
 • Umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój osobisty
 • Dynamiczne i zróżnicowane stanowisko pracy

Twoje obowiązki:

 • Wsparcie techniczne w zakresie IT, obsługa użytkownika i helpdesk
 • Wsparcie sprzętowe
 • Wsparcie oprogramowania
 • Wsparcie sprzętowe i oprogramowania w zakresie obsługi drukarek
 • Obsługa systemów do video-konferencji
 • Obsługa terminali MPDV i Relag
 • Wsparcie techniczne systemów telefonicznych (VoIP, Cisco, telefony komórkowe, linie naziemne)
 • Wsparcie techniczne systemów informatycznych na liniach produkcyjnych (Fat-Clients)
 • Pomoc techniczna sieci LAN
 • Narzędzia administracyjne SAP FM

 

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel
Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com
rekrutacja@egger.com

Mechanik

Obowiązki:

 • Utrzymanie maszyn, urządzeń i linii produkcyjnych w obszarze mechaniki
 • Zgłaszanie problemów mechanicznych i rozwiązywanie ich we
  właściwym czasie
 • Montowanie maszyn i elementów mechanicznych zgodnie z wymaganiami
 • Raportowanie wykonanych zadań

Oferujemy:

 •  Kompleksowy program wdrożenia
 •  Ciągły rozwój osobisty
 •  Dynamiczne i zróżnicowane stanowisko pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe
 • Minimum 2 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Wiedza z zagadnień mechaniki
 • Dobre umiejętności organizacyjne
 • Znajomość języka angielskiego / niemieckiego uważana będzie za
  dodatkowy atut
 • Zdolności komunikacyjne
 • Umiejetność pracy w zespole
 • Otwartość i zdolność rozwiązywania problemów

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel
Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com
rekrutacja@egger.com
rekrutacja@egger.com

Pracownik ds. Transportu

Wymagania:

• Wykształcenie wyższe

• Doświadczenie w pracy na podbnym stanowisku

• Dobra znajomość IT

• Biegła znajmość w języka angielskiego (znajmośc języka niemieckiego będzie uznana za dodatkowy atut)

• Odpowiedzialność i zaangażowanie

• Wysoki poziom motywacji

• Umiejętność pracy w zespole

 

Oferujemy:

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój osobisty
 • Dynamiczne i zróznicowane
  środowisko pracy

Obowiązki:

• Utrzymywanie stałego kontaktu z Departamentem Transportu w celu optymalizacji przepływu przesyłek transportowych na terenie zakładu

• Rejestrowanie listów przewozowych oraz pozostałych dokumntów po wjeździe przesyłki do fabryki

• Organizowanie i / lub monitorowanie przesyłki w transporcie

• Akceptowanie dostarczonych towarów - sprawdzanie poprawności dostarczonych towarów z dokumentacją przewozową oraz właściwe ich archiwizowanie zgodnie z powiązanymi dokumentami zgodnie z wewnętrznymi procedurami spółki

• Właściwe dystrybułowanie otrzymanych faktur do działu księgowości

 

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel
Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com
rekrutacja@egger.com

Pracownik Magazynu

Obowiązki:

 • Prowadzenie właściwej gospodarki magazynowej ( weryfikacja dostaw
  pod wzgledem jakościowym i ilościowym oraz ich poprawności z otrzymanymi
  dokumentami, wydawanie towarów zgodnie z obowiązujacymi
  w spółce procedurami oraz zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem,
  przechowywanie materiałów w miejscach do tego wyznaczonych)
 • Utrzymywanie wysokich standarów czystości i dokładności dokumentacji
  dotyczacych ruchu części zamiennych w magazynie
 • Raportowanie w systemie komputerowym wszystkich, niezbednych
  danych dotyczacych ruchów magazynowych
 • Dostaraczanie informacji dotyczących zapasów magazynowych

Oferujemy:

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój osobisty
 • Dynamiczne i zróżnicowane stanowisko pracy

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie techniczne
 • Podstawowa wiedza z zakresu obługi komputera
 • Dobre umiejętności organizacyjne
 • Znajomość języka angielskiego / niemieckiego uważana będzie za
  dodatkowy atut
 • Zdolności komunikacyjne i organizacyjne

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel
Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com
rekrutacja@egger.com

Specjalista ds. Controllingu

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe (finanse, ekonomia lub pokrewne)
 • Minimum 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Doświadczenie w controlingu iwestycyjnym będzie dodatkowym atutem
 • Bardzo dobra, praktyczna znajomość programu Excel
 • Mile widziana znajomość systemu SAP (FI/CO)
 • Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
 • Otwarta i szczera osobowość oraz bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
 • Praktyczne podejście i otwartość na nowe wyzwania
 • Odpowiedzialność i proaktywność

Oferujemy:

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój osobisty
 • Dynamiczne i zróżnicowane stanowisko pracy

Obowiązki:

 • Kontrola kosztów i przygotowywanie kalkulacji w zakresie procesów produkcyjnych
 • Kontroling Inwestycyjny
 • Budżetowanie (kwartalnie) i raportowanie (miesięczne, półroczne)
 • Opracowanie, realizacja i nadzór nad projektami optymalizacji kosztów
 • Wsparcie dla Kierownika Działu Controllingu poprzez przygotowywanie wymaganych raportów i kalkulacji
 • Planowanie płynności finansowej

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel

Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com

 

Asystent Projektu

Nasze wymagania

 • Wymagane wykształcenie techniczne
 • Odpowiednie doświadczenie w realizacji dużych projektów w międzynarodowych firmach
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office obowiązkowo)
 • Biegła znajomość języka angielskiego (znajomość niemieckiego będzie dodatkowym atutem)
 • Proaktywna postawa
 • Umiejętność dobrej organizacji/ komunikacji, umiejętność pracy w zespole i z zespołem
 • Umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój osobisty
 • Dynamiczne i zróżnicowane stanowisko pracy

Twój zakres obowiązków

 • Wsparcie w procesie realizacji projektu budowy fabryki
 • Wsparcie w kontaktach z urzędami w zakresie niezbędnych pozwoleń i z innymi organizacjami mającymi realny/ potencjalny wpływ na realizację projektu
 • Udział w spotkaniach kierownictwa i wdrażanie podjętych decyzji
 • Identyfikacja ryzyk podczas różnych procesów, przedstawianie ich Kierownictwu i proponowanie rozwiązań
 • Przygotowywanie i prezentacja raportów dla Zarządu Fabryki dotyczących każdej fazy projektu

Alicja Keuchel
Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com
rekrutacja@egger.com

Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej

Wymagania

 • Ponad dwa lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • Wykształcenie wyższe techniczne  
 • Ukończone specjalistyczne szkolenia nadające uprawnienia specjalisty lub inspektora ppoż
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Praktyczne podejście do wykonywanych zadań
 • Wysokie umiejętności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój zawodowy
 • Dynamiczne i zróżnicowane środowisko pracy

Twoje Obowiązki

 • Identyfikacja obszarów o dużym ryzyku w szczególności zagrożeń związanych z ochroną przeciwpożarową zakładu
 • Identyfikacja i ocena zagrożeń na stanowiskach pracy
 • Opracowanie i aktualizacja planu ochrony przeciwpożarowej fabryki
 • Sprawdzanie funkcjonalności alarmów, systemów ostrzegawczych, oznakowania awaryjnego oraz systemów bezpieczeństwa
 • Prowadzenie rejestrów sprzętu roboczego i sprzętu ochrony osobistej oraz prowadzenie regularnch kontroli i wymiany wyposażenia zgodnie z przepisami prawa oraz potrzebami zakładu
 • Uczestniczenie w opracowywaniu i wdrażaniu szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej w celu zmniejszenia ryzyka i zwiększenia efektywności przeprowadzonych procesów
 • Legalizacja gaśnic przeciwpożarowych

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel

Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com

Tłumacz j. niemieckiego

Nasze wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Mile widziane doświadczenie w pracy w firmach międzynarodowych
 • Dobra znajomość IT
 • Wymagana biegła znajomość języka niemieckiego
 • Wysoki stopień zaangażowania, elastyczność
 • Gotowość do wyjazdów zagranicznych w celu odbycia szkoleń

Oferujemy

 • Kompleksowy program wdrożenia
 • Ciągły rozwój zawodowy
 • Dynamiczne i zróżnicowane środowisko pracy

Twoje obowiązki

 • Tłumaczenie różnorakich dokumentów (także technicznych) z niemieckiego na polski i vice versa 
 • Organizacja komunikacji między działami odnośnie działalności zakładu
 • Opracowywanie sprawozdań dla kierownictwa zakładu na podstawie informacji otrzymywanych z różnych działów
 • Organizowanie, uczestnictwo i sporządzanie protokołów ze spotkań

Osoba kontaktowa:

Alicja Keuchel

Specjalista ds. Rekrutacji
T +48 607 743851
Alicja.Keuchel@egger.com


EGGER Group 2017 | Imprima